PIERWSZE jest PIERWSZE

BP GRZEGORZ RYŚ

KERYGMAT– zawsze „pierwszy”:
– to poruszające wydarzenie
– to spotkanie słuchacza ze Zmartwychwstałym w mocy Ducha Świętego
– głoszenie tego, że Bóg zbawia
– przyjęcie Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela.

Po raz PIERWSZY w ogóle.
Po raz PIERWSZY dziś.
Po raz PIERWSZY na tym etapie życia.
PIERWSZY w każdym momencie:
– głoszenia Słowa
– przyjmowania Słowa.