Korekta

korektaPo redakcji i składzie tekstu przeprowadza się korektę, która polega na wyeliminowaniu błędów językowych (ortograficznych, gramatycznych, interpunkcyjnych) oraz tzw. literówek (przestawienie liter, ich ominięcie lub dodanie błędnych), a także poprawieniu tych błędów, które powstały podczas składu publikacji. Przeprowadzamy zwykle dwie korekty.

Korekta/redakcja tekstów na wydruku:
Poprawki są nanoszone ręcznie przy użyciu odpowiednich znaków korektorskich.

Korekta/redakcja dokumentów elektronicznych:
Przeprowadzana jest w opcji śledzenia zmian z dodatkiem komentarzy na marginesie.

Korekta dotyczy:

  • czasopism
  • książek
  • publikacji naukowych
  • prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i innych
  • materiałów reklamowych (katalogi, broszury, pisma firmowe itp.)
  • stron www
  • tekstów umieszczanych na blogach