kontakt@studioslowa.pl

Redakcja

usługi edytorsko-wydawnicze

redakcjaPrace związane z przygotowaniem do druku autorskiego dzieła tworzą swoisty łańcuch działań. Redaktor jest jego pierwszym opiekunem wydawniczym.

Na nim spoczywa:

redagowanie przedmiotowe – analiza logiczna tekstu, weryfikacja leksykalno-stylistyczna i redakcja merytoryczna

opracowanie językowe – ortografia, gramatyka, interpunkcja

opracowanie edytorskie – poprawa błędów edytorskich, typograficznych, kompozycyjnych (czytelność, spójność układu akapitów i rozdziałów, czcionka, wyróżnienia itp.).

         Redaktor:

  • szanuje styl autora i tłumacza
  • dba o bezbłędność językową dzieła
  • dba o poprawne wyrażanie myśli
  • troszczy się o prostotę i poprawność językową, jasność i przejrzystość powierzonego tekstu (zwłaszcza monografii naukowej, książki popularnonaukowej).

         Zakres redagowania:

  • książki i periodyki
  • prace naukowe (szczególnie z teologii, nauk społecznych, filozofii, prawa kanonicznego, historii, psychologii)
  • inne teksty specjalistyczne
  • materiały reklamowe (foldery, broszury, informatory itp.)
  • strony internetowe.