kontakt@studioslowa.pl

Skład i łamanie komputerowe

usługi edytorsko-wydawnicze

sklad-komputerowyW przygotowaniu publikacji do druku ważne są wewnętrzny układ tekstu, dobór odpowiedniego układu kompozycyjnego strony, adiustacja tekstów (merytoryczna, językowa, techniczno-typograficzna).

Studio Słowa wykonuje profesjonalny projekt układu typograficznego i graficznego publikacji (książka, czasopismo, katalog itp.), obróbkę materiału fotograficznego oraz przygotowuje pliki do druku.