Sporządzanie bibliografii

sporzadzenie-bibliografiiPrzygotowanie referatu, prezentacji, wykładu czy specjalistycznego opracowania wymaga czasu do zebrania wykazu różnych źródeł i publikacji na temat określonego zagadnienia.

Studio Słowa przyjmuje zlecenia na przygotowywanie bibliografii zgodnie
z tematem i poruszaną problematyką (wykaz dokumentów/źródeł, książek, artykułów w czasopismach naukowych, adresy internetowe).