Sporządzanie indeksów

sporzadzanie-indeksowIndeks (nazywany skorowidzem) – to wykaz alfabetycznie uszeregowanych haseł zawierających opis elementów treści dzieła z podaniem stron odsyłających czytelnika do odpowiednich miejsc w tekście.

Umieszczany zwykle na końcu publikacji stanowi przewodnik po książce, umożliwiając korzystanie z zawartych w niej kwestii. Służy do łatwego i szybkiego identyfikowania potrzebnych informacji, bez konieczności czytania i wertowania całego tekstu.

 

Studio Słowa oferuje tworzenie indeksu:

  • osobowego
  • rzeczowego
  • geograficznego
  • terminów naukowych itp.

Rozmiary indeksu zależą od rodzaju książki i od funkcji, jaką ma pełnić.