kontakt@studioslowa.pl

Portfolio

usługi edytorsko-wydawnicze

Autor książek i tekstów

Autor tekstów

J. Zięba, Z perspektywy polskich egzorcystów, „Pastores” 54 (2012) nr 1, s. 127-136
J. Zięba, Problem pseudoegzorcystów a status szafarza egzorcyzmów, [w:] Grupy kultowe
J. Zięba, Społeczny wymiar egzorcyzmowania, „Studia Socialia Cracoviensia” 6(2012) nr 1,s. 183-197

Redaktor serii wydawniczej

Święci specjaliści. Sylwetki patronów, Kraków 2012
Nie cały umieram. Dziedzictwo Jana Pawła II, Kraków 2011
W rytm Serca Jezusa, Kraków 2010

Redaktor publikacji

Redaktor publikacji naukowych

Korektor książek

Sporządzanie indeksów