Studio Słowa to zgrany zespół doświadczonych redaktorów i grafików. Spotkali się przy tworzeniu ilustrowanego, kolorowego miesięcznika, przygotowując go do druku. Pisali i redagowali teksty, projektowali okładki, współpracowali z autorami i tłumaczami dla różnych wydawnictw w Polsce.

Studio Słowa powstało z inicjatywy Jadwigi Zięby, by wykorzystując długoletnie doświadczenie zawodowe i interdyscyplinarne wykształcenie w dziedzinie teologii (doktor nauk teologicznych – UPJPII), prawa kanonicznego (licencjat kanoniczny – KUL), nauk o rodzinie (DSŻR – Lublin), dzielić się z innymi pasją w popularyzowaniu wartościowego i pięknego słowa.

Studio Słowa – to kreatywność, kompetencja, zaangażowanie i odpowiedzialne podejście do dzieła autorskiego, łączące indywidualny styl z wymogami edytorsko-graficznymi.